Szkoła nadal zamknięta

Szanowni Państwo, Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych …

Komunikat dot. boisk szkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach powołując się na następującą informację z dnia 4.05.2020 r. zawartą na portalu Urzędu Miasta Katowice: „W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiologiczną, przyszkolne obiekty sportowe oraz place zabaw nie będą udostępniane mieszkańcom, aż do odwołania”, informuje, …

Informacja dla pracowników szkoły

W związku z pandemią pracownicy szkoły proszeni są o pobranie i wypełnienie wniosku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 4 do 6 maja w godz. od 8.00 do 14.00 do skrzynki podawczej w budynku przy ul. Morawa 86. Wniosek można pobrać tutaj.

Informacja dotycząca rekrutacji

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach znajduje się tutaj. Prosimy o dostarczenie do szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka (dotyczy tylko dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły). Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach zostają przyjęte automatycznie. Rodzice nie …

Nabór do klasy IV sportowej – odroczenie testów sprawnościowych

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną ponownie informujemy, że termin (07.04.2020r.) testów sprawności fizycznej do klasy IV sportowej zostaje odroczony. A co się z tym wiąże, pozostałe terminy dotyczące rekrutacji do tej klasy również zostają anulowane. O kolejnych terminach będziemy Państwa na bieżąco informować. Chcemy ponownie zachęcić do udziału w …

Nauczanie zdalne

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zajęcia w szkołach są odwołane do Świąt Wielkanocnych. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i …

REKRUTACJA do klas I oraz testy do klasy IV sportowej

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Zgłoszenia dziecka należy dokonać na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add  Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły. W związku z  rekrutacją do szkół podstawowych, która rozpocznie się 23 marca 2020 r. – poniedziałek od godziny 9:00 , istnieje możliwość przekazania w godzinach od 9:00 do …

Nie dajmy szans wirusowi!

Pogoda zachęca do wyjścia z domu, ciągłe siedzenie w czterech ścianach jest niekomfortowe, ale musimy pamiętać, że to jedyny sposób na zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Osoba zakażona i nie wykazująca żadnych objawów sądzi, że jest zdrowa i może zarażać kolejne osoby. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zaleca się, aby …