Apel do Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły W związku z zapowiadaną akcją strajkową Dyrektor Szkoły informuje, że za przystąpieniem do strajku w wyniku referendum opowiedzieli się niemal wszyscy pracownicy szkoły. Zgodnie z powyższym od 8 kwietnia 2019 r. pracownicy mają prawo przystąpić do strajku. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie …

Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży w czasie ferii

Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim, tj. od 9 do 24 lutego 2019 roku. Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie …

Kiermasze świąteczne

W piątek odbyły się dwa kiermasze świąteczne. Dochód z pierwszego przeznaczony jest na adopcję na odległość dziecka z Afryki. Drugi kiermasz – świetlicowy potrwa do świąt. Dochód z niego zostanie przeznaczony na materiały papiernicze do świetlicy szkolnej. Galeria

Ekologiczna choinka

W dniu 13 grudnia uczniowie pod kierunkiem p. Sobali i p. Cybulskiej przygotowali ozdoby choinkowe z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych. Choinka stoi na nowym korytarzu, pomiędzy toaletami.