16.03 – 25.03.2020

Szanowni Państwo! W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach informuje, że od 16 marca do 25 marca 2020r. zajęcia zostają całkowicie zawieszone, szkoła pozostanie całkowicie zamknięta. Wszelkie sprawy można załatwiać drogą elektroniczną. Adres e mailowy : sp44kat@op.pl O ZMIANACH BĘDĄ PAŃSTWO INFORMOWANI NA …

Zawieszenie zajęć szkolnych

Szanowni Państwo! Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i …

Koronawirus – podstawowe środki ochronne

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie, W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 podejmujemy akcję informacyjną oraz związaną z nią profilaktykę. W naszych działaniach uczulamy naszych uczniów i pracowników na przestrzeganie podstawowych zasad higieny. W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoła stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zachęcamy do zapoznania się …

Informacja dotycząca rekrutacji

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym od dnia 23 marca 2020 r. (zarządzenie nr 783/2020 z 29 stycznia 2020 r. Prezydenta Miasta Katowice). Link bezpośredni do …

Podziękowanie

Podziękowanie za włączenie się w akcję „Szkoła do hymnu”.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu: klasy I – III – 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 – budynek przy ul. Morawa 86, klasy IV – VIII – 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 – budynek przy ul. Brynicy 7.