Informacja dla uczniów dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Wytyczne dla uczniów: W dniu 26.06.2020 r. szkoła nie organizuje uroczystej akademii dla uczniów klas I-VII. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII odbędzie się w dniu 26.06.2020 r.o godz. 9.00 w sali sportowej szkoły przy ul. Morawa 86. Uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców (opiekunów). Uczniowie, którzy przychodzą …

Informacja dla rodziców

Firma VULCAN – w najbliższą środę o godzinie 16.00 organizuje bezpłatne webinarium dla rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych „Wspieranie dziecka w procesie decyzji edukacyjno-zawodowych”. Program webinarium: Podejmowanie decyzji o wyborze szkoły. Poznanie własnego dziecka. System edukacji w dobie zmian. Renesans szkolnictwa zawodowego. Wybór ścieżki po szkole …

Informacja dla uczniów i rodziców uczniów klas 8

Informacja dotyczy naboru do szkół ponadpodstawowych dla uczniów i rodziców uczniów klas 8 W związku z brakiem możliwości zorganizowania dla uczniów klas 8 lekcji wychowawczej / informatycznej – stacjonarnej z próbą zalogowania się do systemu naborowego do szkół średnich celem założenia konta kandydatowi i zapoznania uczniów z pracą w systemie …

Informacja dot. funkcjonowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1 – 3 oraz konsultacji

Informacja dla Rodziców uczniów dotycząca funkcjonowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji od 1 czerwca 2020 r. Szkoła zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy …

Szkoła nadal zamknięta

Szanowni Państwo, Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych …

Komunikat dot. boisk szkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach powołując się na następującą informację z dnia 4.05.2020 r. zawartą na portalu Urzędu Miasta Katowice: „W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiologiczną, przyszkolne obiekty sportowe oraz place zabaw nie będą udostępniane mieszkańcom, aż do odwołania”, informuje, …