Informacja dotycząca rekrutacji

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym od dnia 23 marca 2020 r. (zarządzenie nr 783/2020 z 29 stycznia 2020 r. Prezydenta Miasta Katowice).

Podziękowanie

Podziękowanie za włączenie się w akcję „Szkoła do hymnu”.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu: klasy I – III – 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 – budynek przy ul. Morawa 86, klasy IV – VIII – 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 – budynek przy ul. Brynicy 7.

Organizacja świetlicy szkolnej

Świetlica w budynku przy ul. Morawa 86 czynna jest codziennie w godz. 6.30 – 17.00. Świetlica w budynku przy ul. Brynicy 7 czynna jest tylko przed zajęciami na basenie (w godz. 6.30 – 8.00) oraz po zajęciach na basenie (w godz. 13.30 – 15.00). Dzieci, które nie będą odebrane po …

Informacja o stypendium szkolnym

W szkole można pobrać druki na stypendium szkolne. Rodzice uczniów: klas 1 – 3 – w pokoju pedagoga w budynku przy ul. Morawa 86, klas 4 – 8 – w pokoju pedagoga  w budynku przy ul. Brynicy 7 (nr 12 na I piętrze). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie …

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019. (środa) wg harmonogramu: godz. 8.00 – klasy I – VI, sala gimnastyczna budynku przy ul. Morawa 86 godz.9.30 – klasy 3 Gimnazjum, jadalnia w budynku przy ul. Brynicy 7 godz. 11.00 – klasy 7 i 8, jadalnia w budynku przy ul. …