Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna

11 – 24 lutego 2019 r.
Ferie zimowe

10 – 12 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny

15 – 17 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Ferie letnie