Komunikat dla Rodziców

Szanowni Rodzice! W czasie przerwy świątecznej akcja strajkowa w naszej szkole nadal jest prowadzona. W związku z tym w najbliższych dniach, tj. czwartek – 18 kwietnia, piątek – 19 kwietnia oraz we wtorek – 23 kwietnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy nie będą prowadzone. W przypadku zmiany sytuacji stosowne informacje zostaną …

Informacja Dyrektora Szkoły w czwartym dniu strajku

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie klas trzecich gimnazjum i klas ósmych! Dnia 12 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, egzamin z języków obcych dla uczniów klas trzecich gimnazjum. W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) odbędą się, zgodnie z harmonogramem, egzaminy klas …

Informacja Dyrektora Szkoły w drugim dniu strajku

Szanowni Państwo, Dzisiaj, podobnie jak w dniu wczorajszym, do strajku przystąpili niemal wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Od jutra tj. od środy, 10 kwietnia do środy 17 kwietnia 2019 r. w czasie trwania egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, w szkole, w przypadku kontynuowania akcji strajkowej, nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne ani zajęcia …

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice uczniów naszej szkoły! W związku z planowanym rozpoczęciem strajku nauczycieli i pracowników oświaty w dniu 8 kwietnia 2019 r. informuję, że w naszej placówce (w obu budynkach) strajk może podjąć większość pracowników szkoły, na co wskazują wyniki przeprowadzonego referendum (91% pracowników poparło przystąpienie do protestu). W momencie …

Apel do Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły W związku z zapowiadaną akcją strajkową Dyrektor Szkoły informuje, że za przystąpieniem do strajku w wyniku referendum opowiedzieli się niemal wszyscy pracownicy szkoły. Zgodnie z powyższym od 8 kwietnia 2019 r. pracownicy mają prawo przystąpić do strajku. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie …