Rekrutacja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach informuje, że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych oraz do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Konsultacje

Dnia 12 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje wg harmonogramu: 14.30 – 15.30 – konsultacje dla uczniów klas I – VI, 15.30 – 16.30 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VI.

Projekt „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1b Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego – załącznik 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 4b Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 5 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – załącznik 6b Wykaz zajęć …

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami uczniów odbędą 12 września 2017 r. (wtorek) się wg harmonogramu: klasy 1 – 6 o godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Morawa 86, klasy 7 oraz klasy 2 i 3 gimnazjum o godz. 17.30 w budynku szkoły przy ul. Brynicy 7. Wyjątkowo zebranie z rodzicami uczniów …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I – VII odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 na dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa 86. Następnie uczniowie klas VIIa i VIIb wraz z wychowawcami i dyrekcją szkoły przejdą na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego do budynku szkoły przy ul. …