Rekrutacja 2020/2021

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym od dnia 23 marca 2020 r. (zarządzenie nr 783/2020 z 29 stycznia 2020 r. Prezydenta Miasta Katowice).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add  Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły

TERMINY REKRUTACJI DLA KLAS I: 

Od 23 marca 2020 r. godz.9.00 do 3 kwietnia 2020 r.  godz.15.00 – głoszenie kandydata do klasy I szkoły podstawowej

23 kwietnia 2020 r. o godz.9.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 kwietnia 2020 r. godz.9.00 do 5 maja 2020 r. godz.15.00 – Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka.

7 maja 2020 r. o godz.15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                  i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY NABORU DODATKOWEGO: 

Od 2 czerwca 2020 r. godz.9.00 do 8 czerwca 2020 r.  godz. 15.00 – Zgłoszenie kandydata do I klasy szkoły podstawowej

25 czerwca 2020 r. o godz.9.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 25 czerwca 2020r. godz.9.00 do 1 lipca 2020 r. godz.15.00 – Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka.

3 lipca 2020 r. o godz.15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej i klasy czwartej sportowej

Kryteria rekrutacji

Obwód szkoły

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

ZGŁOSZENIE DO KLASY IV PIŁKA SIATKOWA

Oświadczenie rodzica