Stołówka

Stołówka w budynku przy ul. Morawa 86

 

Opłata za obiady w czerwcu 2019 r. wynosi:

15 dni x 3 zł = 36 zł

Wpłat należy dokonać terminie do 10 czerwca 2019 r.

 

Osoby dokonujące wpłaty poprzez rachunek bankowy, proszone są o przesyłanie na adres e-mail szkoły sp44kat@op.pl potwierdzenia dokonanej wpłaty.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących odpłatności za obiady, do wpłat dokonywanych po 10 – tym każdego miesiąca będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego. Terminem zapłaty jest data wpływu na konto lub wpłata gotówkowa u intendenta. Bardzo prosimy o terminowość wpłat.

 

Jadłospis od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r.

Alergeny

 

Informacje

Koszt obiadu uczniowskiego w stołówce Szkoły Podstawowej nr 44 wynosi 3 zł.
Wpłat należy dokonywać do 5-go każdego miesiąca:

  • u intendenta szkoły w godz. od 7.00 do 11.00,
  • na rachunek bankowy: 59 1020 2313 0000 3402 0515 1370.
    Wybierając tę formę płatności należy do 5-go każdego miesiąca okazać intendentowi potwierdzenie dokonanej wpłaty lub przesłać na adres e-mail szkoły: sp44kat@op.pl.

Osoby decydujące się na formę płatności poprzez rachunek bankowy przed dokonaniem pierwszej wpłaty zobowiązane są zgłosić się osobiście u intendenta szkoły celem wypełnienia stosownego oświadczenia dotyczącego zasad płatności za obiady przelewem.

Uiszczając opłatę za obiady na rachunek bankowy w tytule przelewy należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka, klasa
  • miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata z dopiskiem: obiady

Nr tel. intendenta: 32 256 98 25 wew. 28 lub 508 323 454 w godz. od 7.00 do 11.00.

Osobom, które do 5-go dnia danego miesiąca nie dokonają wpłaty u intendenta bądź nie okażą potwierdzenia zapłaty posiłki nie będą wydawane.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 44.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach w sprawie odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej