Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w I okresie 2018/2019 r.

 

Rodzaj zajęć Klasa Termin Sala Prowadzący
Koło twórczych działań 2a Czwartek, 11.40 – 12.40 1 Zofia Karczewska-Szczerba
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2a Wtorek, 11.40 – 12.40 1 Zofia Karczewska-Szczerba
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2b Wtorek, 11.40 – 12.40 10 Joanna Winiarska-Gryc
Koło „Cuda z papieru” 3 Czwartek, 9.35 – 10.35 Barbara Łączniak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 Poniedziałek, 8.45 – 9.45  Barbara Łączniak
Zajęcia ruchowe „Wesoła gimnastyka” 1a Wtorek, 11.40 – 12.40 4 Joanna Szymiczek
Koło kulinarne 1b Czwartek, 12.40 – 14.40 1 Gabriela Łyczko
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego 5a Środa, 13.30 – 14.30 14 Agata Marciniak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5 Środa, 13.40 – 14.25 15 Iwona Sobala
Koło przyrodnicze Środa, 14.30 – 15.15 18 Elżbieta Cybulska
Koło turystyczne 4 – 6 Wycieczki wg harmonogramu (piątek/sobota) Elżbieta Cybulska
Iwona Sobala
Zajęcia logopedyczne 1 – 6 Wg harmonogramu (poniedziałek, wtorek, czwartek) Sylwia Stachoń
Zajęcia logopedyczne 1 – 3 Piątek, 8.00 – 9.00 (wg harmonogramu) bibl. Hanna Owczarek-Marszałek
Koło czytelnicze „Skryptor” 4 – 6 Wtorek, 13.30 – 14.30 bibl. Hanna Owczarek-Marszałek
Zajęcia na basenie 4 Czwartek, 13.30 – 14.30
Czwartek, 14.30 – 15.30
basen
ul. Brynicy 7
Milena Nocoń
Koło gitarowe Poniedziałek, 15.15 – 16.15
Środa, 15.15 – 16.15
Morawa 86
Brynicy 7
Monika Mateja