Projekt „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1b Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego – załącznik 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 4b Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 5 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – załącznik 6b Wykaz zajęć …

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami uczniów odbędą 12 września 2017 r. (wtorek) się wg harmonogramu: klasy 1 – 6 o godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Morawa 86, klasy 7 oraz klasy 2 i 3 gimnazjum o godz. 17.30 w budynku szkoły przy ul. Brynicy 7. Wyjątkowo zebranie z rodzicami uczniów …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I – VII odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 na dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa 86. Następnie uczniowie klas VIIa i VIIb wraz z wychowawcami i dyrekcją szkoły przejdą na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego do budynku szkoły przy ul. …

Klasy sportowe

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole zostaną utworzone klasy IV i VII o profilu sportowym. Z listą zakwalifikowanych uczniów można zapoznać się w szkolnej gablocie lub w sekretariacie szkoły. Prosimy uczniów spoza rejonu szkoły o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia klasy III lub VI. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowany uczniom …

Informacje dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów klas VI

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie uczniów klas VI Pragniemy Państwa poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas VI naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy …

Informacje dla Rodziców/Opiekunów i Uczniów klas III

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie uczniów klas III Pragniemy Państwa poinformować, że w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z kolejnych etapów wdrażania reformy edukacji, uczniowie klas III naszej szkoły będą kontynuować naukę w klasie IV w roku szkolnym 2017/2018 w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ulicy …

Nabór do 4 i 7 klasy sportowej

Uwaga Rodzice! Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach ogłasza nabór do 4 i 7 klasy sportowej na rok szkolny 2017/2018. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 08.05.2017 r. do 17.05.2017 r. Do pobrania: zaświadczenie lekarskie zgłoszenie do klasy 4 (piłka siatkowa) zgłoszenie do …

Konsultacje dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego

W dniach od 26 kwietnia do 9 maja trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. Poniżej więcej szczegółowych informacji dla zainteresowanych osób oraz link do głosowania w formie elektronicznej: Katowice w metropolii http://bit.ly/2p31ai4