Informacja o nauczaniu hybrydowym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Informuję, że w naszej szkole nauczanie hybrydowe będzie wyglądało w następujący sposób: od 17 do 21 maja: nauczanie stacjonarne: 8a, 8b, 7a, 7b, 5 nauczanie zdalne: 4a, 4b, 6a, 6b, 6c od 24 do 28 maja: nauczanie stacjonarne: 4a, 4b, 6a, 6b, 6c nauczanie zdalne: 8a, …

Informacja o testach sprawnościowych do klasy sportowej

Testy sprawnościowe do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej zostaną przeprowadzone w dniu 18.05.2021r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali sportowej SP 44 przy ulicy Morawa 86. Uczestnicy powinni posiadać strój sportowy, druk zgłoszenia do klasy sportowej oraz zgodę rodziców (opiekunów prawnych ) na udział w testach. W/w druki znajdują …

Informacja dla rodziców i uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych, Drodzy Uczniowie klas ósmych Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szkół został zamieszczony aktualny „Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022”.

Akcja Żonkile 2021 w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła włączyła się w Akcję Żonkile 2021. Razem z organizatorem akcji Muzeum Żydów Polskich Polin chcemy uczcić 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W najbliższych dniach uczniowie klas VI-VIII wezmą aktywny udział w tegorocznych obchodach Akcji Żonkile 2021. Program obchodów 19 kwietnia 2021: …

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z …

Informacja dotycząca procesu rekrutacji do klasy I

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( 32 256 98 25) powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku …

Informacja dla uczniów klas 8 dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących …