Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna

1 lutego – 14 lutego 2021 r.
Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27 maja 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty

25 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 listopada 2020 (poniedziałek)

22 grudnia 2020 r. (wtorek) – wigilia klasowa i jasełka

4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. (piątek)